CÔNG VĂN về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 70/KH- BATGT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ” Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 860/BATGT-VP về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 70/KH- BATGT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ” Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023

Kế hoạch 70/KH-BATGT ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Ban
An toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: BATGT thành phố