Cử tri phường Đức Xuân, phùng Chí Kiên quan tâm đến công tác quản lý đô thị trong lộ trình xây dựng thị xã trở thành thành phố

Tại các điểm TXCT phường Phùng Chí Kiên và phường Đức Xuân, sau khi nghe đại biểu HĐND thị xã báo cáo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ Chín HĐND thị xã; tóm tắt hoạt động của HĐND; dự ước tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thị xã năm 2014 và trả lời ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ Tám đến nay, đã có 15 cử tri phát biểu ý kiến xây dựng, đề đạt tâm tư, nguyện vọng với đại biểu HĐND thị xã và chính quyền các cấp.

Cử tri đề nghị tạo việc làm cho các cháu đã tốt nghiệp các trường Đại học là người địa phương; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sớm giải quyết vướng mắc trong công tác thống kê đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng một số công trình/dự án trên địa bàn; có giải pháp quản lý đất công, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số khu vực; nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; hoàn thiện việc xây dựng các công trình thi công kéo dài qua nhiều năm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa tổ dân phố ở những nơi chưa có, còn sử dụng chung nhà văn hóa hoặc đã xuống cấp để đảm bảo nhân dân có nơi hội họp, sinh hoạt; kịp thời giải quyết chế độ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

 Đặc biệt, trong lộ trình xây dựng thị xã trở thành thành phố, cử tri rất quan tâm đến công tác quản lý và phát triển đô thị, đó là cần đầu tư đồng bộ hệ thống điện chiếu sáng công cộng; làm tốt công tác chỉnh trang đô thị; gắn biển tên đường, phố, số nhà; quy định việc đỗ xe; quản lý lòng đường, vỉa hè, không để tình trạng chiếm dụng làm nơi kinh doanh, dịch vụ; bố trí hợp lý nơi bán hàng khu chợ nông thôn…

Lãnh đạo UBND thị xã và các phòng Tài nguyên – Môi trường, Nội vụ, Lao động – Thương binh & Xã hội thị xã cũng như lãnh đạo phường đã tiếp thu ý kiến cử tri và trực tiếp trả lời, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền tại buổi tiếp xúc. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp, phản ánh tại kỳ họp thứ Chín HĐND thị xã để tiếp tục xem xét, giải quyết và thông tin đến cử tri sau khi kết thúc kỳ họp./.