Cử tri phường Phùng Chí Kiên đề nghi tỉnh quan tâm đầu tư phát triển du lịch hồ Ba Bể

Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm 2014; thông báo nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 và trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, có 12 lượt cử tri phát biểu, đề đạt tâm tư, nguyện vọng với đại biểu HĐND tỉnh và mong muốn các cấp, các ngành tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm. Ý kiến cử tri tập trung vào giải pháp tuyển dụng, bố trí việc làm cho số con em đã tốt nghiệp các trường Đại học, cao đẳng chưa có việc làm; đầu tư xây dựng trường mầm non; hoàn thiện công trình đường thoát hiểm tỉnh ủy; giải quyết chế độ đối với người tham gia kháng chiến chống Mỹ, thờ cúng liệt sĩ; hỗ trợ chênh cao, chênh thấp do ảnh hưởng khi thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn qua thị xã Bắc Kạn; nâng mức thăm hỏi cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa và kinh phí cho các điểm tiếp xúc cử tri; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số khu vực do thi công các công trình; chậm cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và một số vấn đề khác. Đặc biệt, cử tri đề nghị tỉnh cần có chương trình đầu tư vào khu du lịch Hồ Ba Bể, góp phần khai thác tiềm năng của địa phương.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư, lãnh đạo UBND thị xã Bắc Kạn đã trực tiếp trả lời một số ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền tại buổi tiếp xúc. Bà Đinh Thị Chuyên San, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri, chỉ đạo tổng hợp, phản ánh tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh và chuyển đến các ngành, đơn vị liên quan giải quyết và trả lời bằng văn bản đến các vị cử tri./.