Cử tri phường Phùng Chí Kiên quan tâm đến lĩnh vực tài nguyên – môi trường

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe đại biểu HĐND thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố trong 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ Mười; tuyên truyền và vận động cử tri thực hiện các nghị quyết của HĐND.

Cử tri phường Phùng Chí kiên phấn khởi, nhất trí với những đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành phố trong thời gian vừa qua, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành sẽ tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm như: Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) cho những hộ dân đủ điều kiện; kiểm tra lại quá trình cấp đổi GCN QSDĐ lâm nghiệp cho nhân dân theo dự án từ những năm trước để trả cho các hộ đã có tên trong quyết định nhưng chưa nhận được GCN QSDĐ; tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thiện công trình đường thoát hiểm Tỉnh ủy; có giải pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng lầy lội khi mưa lớn ở Tổ dân phố số 11 do hậu quả của việc đổ đất bừa bãi; cần mở rộng đối tượng tiếp xúc cử tri để đông đảo nhân dân được tiếp xúc với đại biểu HĐND.

Đoàn đại biểu HĐND thành phố đã tiếp thu ý kiến cử tri và tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri theo quy định./.