Cử tri phường Sông Cầu đề đạt tâm tư, nguyện vọng với đại biểu HĐND thị xã Bắc Kạn

Cùng với việc báo cáo kết quả kỳ họp; phổ biến, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ Chín HĐND thị xã; trả lời ý kiến cử tri trong lần tiếp xúc trước; đại biểu HĐND thị xã đã báo cáo với cử tri về hoạt động  của đại biểu HĐND thị xã năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, đồng thời thu thập ý kiến cử tri.

Với 10 lượt ý kiến phát biểu cử tri đã nhận xét, đánh giá về kết quả hoạt động của đại biểu HĐND thị xã, đề nghị tiếp tục sâu sát với cơ sở, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương và nghị quyết của HĐND.

Cử tri đề nghị các cấp chính quyền cần làm tốt công tác quản lý đô thị, chỉnh trang đô thị, khắc phục tình trạng bán hàng trên vỉa hè tại các ngã ba, ngã tư làm mất mĩ quan đô thị; lún sụt tại khu vực đảo tròn dẫn đến xảy ra  tai  nạn giao thông; thiết kế vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại một số khu vực chưa hợp lý; dọc bờ kè lau sậy mọc um tùm không được phát quang. Về công tác vệ sinh môi trường, cử tri đề nghị xem xét cụ thể việc tổ chức quản lý, cấp phép cho các hộ gia đình làm dịch vụ rửa xe làm nước tràn ra đường, không có hố ga thu gom bùn đất; đùn đẩy trách nhiệm trong thu gom rác thải sinh hoạt giữa doanh nghiệp được giao dịch vụ công ích đô thị với tổ dân phố thực hiện xã hội hóa; cần quy hoạch điểm tập kết rác thải ra khỏi khu vực đông dân cư, khu tập trung đông người để đảm bảo vệ sinh công cộng, tránh phát sinh dịch bệnh từ rác. Cử tri cũng đề nghị xem xét sửa chữa công trình Điểm mua bán Quang Sơn để kéo dài tuổi thọ; mở phân trưởng tiểu học ở khu vực xa trung tâm; tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông; có giải pháp ổn định đời sống nhân dân ở những khu vực quy hoạch đã lâu nhưng chưa thực hiện; tạo quỹ đất xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố. Đặc biệt, cử tri đã hiến kế với các cấp chính quyền giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tự quản ở cơ sở; quản lý đất công và bảo vệ cảnh quan môi trường đô thị.

Lãnh đạo UBND phường Sông Cầu; lãnh đạo UBND và Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã đã trực tiếp trả lời một số vấn đề cử tri đề cập thuộc thẩm quyền; những ý kiến còn lại được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông tin đến cử tri theo quy định./.