Cụm thi đua các huyện, thành phố: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Chiều 7/2, tại thành phố Bắc Kạn, Cụm thi đua các huyện, thành phố của tỉnh tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Dương Hữu Bường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Kạn, Cụm trưởng cụm thi đua; Đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Na Rì, Phó Trưởng cụm thi đua đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Dương Hữu Bường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy,Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Kạn, Cụm trưởng cụm thi đua phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng của các huyện, thành phố đạt nhiều kết quả, góp phần to lớn vào việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tổng thu ngân sách trong toàn Cụm thi đua là trên 400 tỷ đồng. An sinh xã hội, các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo, không để xảy ra điểm nóng về tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.. Các phong trào thi đua được triển khai toàn diện, tiêu biểu như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, các gương điển hình tiêu biểu.

Thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, Cụm Huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các các phong trào thi đua yêu gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 theo Nghị quyết của tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với chăm lo xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; ghi nhận, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuât sắc trong phong trào thi đua yêu nước,…

Tại Hội nghị, Cụm thi đua, khen thưởng các huyện, thành phố đã bỏ phiếu thống nhất suy tôn đơn vị  huyện Na Rì nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; huyện Chợ Mới và huyện Pác Nặm nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Bầu huyện Na Rì làm Cụm Trưởng, Huyện Pác Nặm làm Cụm phó thi đua năm 2023./.

                                            Hoàng Thạc