Cụm thi đua khối xã, phường ký kết giao ước thi đua năm 2023

Chiều 15/2, tại trụ sở UBND phường Huyền Tụng – đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua khối xã, phường năm 2023 đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối xã, phường thuộc thành phố Bắc Kạn năm 2023.

Đến dự có đồng chí Lê Đăng Trưởng- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phụ trách khối thi đua khen thưởng xã, phường.

Các xã, phường ký giao ước thi đua năm 2023

Với mục tiêu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 UBND thành phố Bắc Kạn giao, tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo, tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND 08 xã, phường đã cùng bàn bạc, thống nhất thông qua Kế hoạch phát động thi đua, kế hoạch hoạt động và biểu chấm điểm các tiêu chí của cụm thi đua xã phường năm 2023 với các nhiệm vụ trọng tâm, nội dung các tiêu chí cụ thể trên từng lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới, công tác cải cách hành chính và công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Đăng Trưởng- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phụ trách khối thi đua khen thưởng xã, phường đề nghị: Các đơn vị trong Cụm thi đua xã, phường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, thiết thực. Công tác thi đua khen thưởng nên mang tính cạnh tranh giữa các xã, phường, cần xác định các tiêu chí thi đua chính để cùng nhau phấn đấu, tập trung vào những vấn đề như: Xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, công tác quản lý đất đai, việc vận động các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, công tác Đảng, chính quyền, về kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND 08 xã, phường đã thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh bằng việc ký kết giao ước thi đua năm 2023./.

                          Hoàng Thạc