Cung cấp bộ sản phẩm truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em

Xem chi tiết tại đây:Công văn cung cấp bộ sản phẩm truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em

CV 1611,về việc hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Mục I – Kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình dành cho trẻ em Mục II-KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM DÀNH CHO CHA MẸ