Đại biểu HĐND phường Sông Cầu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 11

Sáng ngày 04/12, tại nhà văn hóa khu dân cư 11A, Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Sông Cầu tổ chức tiếp xúc cử tri tổ bầu cử số 4, số 5 trước kỳ họp 11 HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đại biểu HĐND báo cáo trước cử tri tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 11 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020; thông báo dự kiến nội dung, chương trình,thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 11, HĐND phường Sông Cầu khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Qua nghe các nội dung, có 8 lượt cử tri phản ánh và kiến nghị thêm về công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án khu dân Thôm Dày; công tác quản lý đô thị khu vực ngã ba Quang Sơn tổ 11A, 11B, 11C cần làm tốt hơn nữa, thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm khu vực trường học,… Các ý kiến thuộc thẩm quyền được đại diện lãnh đạo UBND phường Sông Cầu trao đổi cụ thể; những vấn đề cần phối hợp giải quyết UBND phường giao nhiệm vụ cho từng bộ phận chuyên môn khẩn trương xác minh, tổng hợp, báo cáo để trình cấp có thẩm quyền xem xét trả lời cử tri theo quy định./.

Hoài Hương –UBND phường Sông Cầu