Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn báo cáo với cử tri xã Dương Quang về kết quả kỳ họp thứ 2

Hội nghị đã nghe đoàn đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố; trả lời ý kiến cử tri trong lần tiếp xúc trước và tiến hành thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri cử tri.

Cử tri xã Dương Quang đều nhất trí với báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016. Đồng thời đề nghị thành phố phối hợp, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề cử tri quan tâm như: Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân; cung cấp tài liệu và tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quy định xử lý đối với những lỗi vi phạm an toàn giao thông đường bộ mới có hiệu lực thi hành; phối hợp với đơn vị liên quan cấp nước sạch cho người dân ở cuối tuyến; tập trung đầu tư cho công tác xây dựng nông thôn mới; di chuyển cột tiếp phát sóng truyền thanh sang vị trí mới, giành quỹ đất xây dựng nhà văn hóa xã; có kế hoạch sửa chữa một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp để thuận tiện chop việc đi lại của Nhân dân; tìm giải pháp phù hợp để công tác tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả; kiểm tra, xử lý đối với các xe chở đất vương vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường.

Một số ý kiến cử tri đã được lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố trao đổi, giải trình, làm rõ tại hội nghị. Những ý kiến còn lại được đại biểu HĐND thành phố tiếp thu, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông tin đến cử tri.