Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri các xã, phường sau kỳ họp thứ 11

 Ngày 6/1, Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn có buổi tiếp xúc cử tri xã Dương Quang, phường Huyền Tụng, Phường Sông Cầu sau kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 11 – HĐND thành phố (khoá VI); báo cáo kết quả giải quyết ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 11; báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu HĐND năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chủ yếu năm 2021.

Tiếp xúc cử tri tại phường Huyền Tụng

Cử tri đồng tình nhất trí với những nội dung đại biểu HĐND thành phố thông qua. Đồng thời phát biểu nêu lên một số kiến nghị đề nghị đại biểu HĐND và lãnh đạo các phòng, ban thành phố cần khẩn trương xem xét, giải quyết các vấn đề trọng tâm như: Các cấp, ngành cần xem xét hỗ trợ ổn định đời sống, tiền thuê nhà ở đối với các hộ trong diện di dời giải phóng mặt bằng; quan tâm nâng cấp làm đường giao thông nông thôn…

Cử tri phường Huyền Tụng cùng nêu ý kiến, kiến nghị với các đại biểu HĐND thành phố về các vấn đề liên quan đến việc sửa chữa kênh mương để chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân; vấn đề mở đường lâm nghiệp; thu hồi đất ngoài chỉ giới bờ kè Sông Cầu đoạn qua tổ Bản Vẻn phường Huyền Tụng…

Tiếp xúc cử tri tại Phường Sông Cầu

Tại phường Sông Cầu cử tri đều vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt đư­ợc trong phát triển KT-XH trong năm 2020. Cử tri kiến nghị một số nội dung như: tình trạng lấn chiếm đường hành lang đường bộ vẫn tái diễn; cần quản lý tốt hơn đối với diện tích đất lưu không; quan tâm vấn đề vệ sinh môi trường đô thị, vấn đề về ATGT tại tuyến đường Đội Kỳ và các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông. Các đơn vị thi công san ủi cần giảm thiểu thấp nhất về khói bụi. Tổ 13 hiện chưa có nhà văn hóa, cần sớm được xây dựng lại ….

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Lãnh đạo UBND phường và lãnh đạo các phòng, ban của thành phố tiếp thu giải trình, trả lời tại buổi tiếp xúc./.

 Nhóm Phóng viên