Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Huyền Tụng

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 – HĐND thành phố khoá VI, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 5. Đồng thời, các đại biểu HĐND thành phố còn báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chủ yếu năm 2018.

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri phường Huyền Tụng  đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị với các đại biểu HĐND thành phố về các vấn đề liên quan đến đường dân sinh như: sạt lở đất xuống đường, mương cống của đường bị hỏng, bị tắc, việc san ủi, chở đất làm cho đường bị lầy lội… ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và đi lại của nhân dân. Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu ý kiến về việc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất; Nhà máy xử lý rác thải lắp đặt lan can ống sắt gây ảnh hưởng đến việc đi lại để sản xuất nông nghiệp của nhân dân; Một số hộ dân có đất trong khu quy hoạch nhưng không nhận được thông báo và một số vấn đề khác.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Lãnh đạo UBND phường và lãnh đạo các phòng ban của thành phố tiếp thu giải trình, trả lời một số ý kiến tại buổi tiếp xúc.