Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Huyền Tụng

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố  báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND thành phố năm 2015, báo cáo kết quả về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 10 tháng và dự ước cả năm  2015. Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố khóa V.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Huyền Tụng phấn khởi, đồng tình với đánh giá về kết quả đạt được của thành phố trong thời gian vừa qua. Đồng thời phát biểu ý kiến, đề đạt tâm tư, nguyện vọng, mong muốn cấp có thẩm quyền khắc phục những hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tháo gỡ vướng mắc như: Vấn đề xây dựng mương, phai đưa nước vào đồng ruộng, xây kè chống xói lở cần được quan tâm hơn; việc làm đường giao thông nông thôn mới cần tiếp tục được quan tâm đầu tư, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để hoàn thiện các tuyến đường, cử tri tổ Bản Cạu đề nghị cấp bổ sung thêm cột điện do đường điện lưới Quốc gia kéo vào tổ vẫn sử dụng cột tạm của nhân dân, cử tri tổ Lâm Trường đề nghị cấp trên giao đất giao rừng cho nhân dân để phát triển sản xuất; vấn đề tập kết thu gom rác thải, đốt rác tại khu vực trường THCS Huyền Tụng gây mất mỹ quan đô thị ảnh hưởng đến môi trường và một số vấn đề khác.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Lãnh đạo các phòng, ban và lãnh đạo UBND thành phố đã tiếp thu, giải trình, làm rõ và trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại tiếp tục được tổng hợp, phản ánh và chuyến đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.