Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Huyền Tụng

Sau khi nghe đại biểu HĐND thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa VI; báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2016; dự kiến nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 2; trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ Mười một HĐND thành phố khóa V; cử tri phường Huyền Tụng đã phát biểu ý kiến, nhất trí với báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành phố và đề nghị kịp thời khắc phục những hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016; đồng thời, cử tri mong muốn chính quyền phường, chính quyền thành phố quan tâm giải quyết những bất cập trong công tác thi công xây dựng tuyến đường từ tổ 1A đi tổ Khuổi Pái ảnh hưởng đến đời sống nhân dân (gây úng lụt cục bộ, lu lèn làm nứt tường nhà dân, đổ đất xuống sông Cầu làm hẹp dòng chảy…); làm tốt hơn nữa công tác quản lý trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện và xử lý tình trạng xây dựng trên địa bàn không đúng quy định của pháp luật.

Ông Hà Đức Tuyên, đại biểu HĐND thành phố thay mặt đoàn đại biểu trả lời một số ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền và tiếp thu, chuyển những ý kiến còn lại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định./.