Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố  thông qua dự kiến về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ Ba HĐND thành phố khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tóm tắt tình hình Kinh tế – Xã hội, An ninh – Quốc phòng thành phố Bắc Kạn 10 tháng đầu năm và dự ước cả năm 2016; Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai HĐND thành phố khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Cử tri Bùi Xuân Mùi -tổ 3 phường Nguyễn Thị Minh Khai phát biểu ý kiến

Sau khi nghe báo cáo, cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai đã có những ý kiến kiến nghị với đại biểu HĐND thành phố về một số vấn đề như: Vấn đề thiết kế làm mương thoát nước; Giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hướng dẫn cụ thể cách tính thuế đất phi nông nghiệp; Quan tâm nâng cấp, sửa chữa đường dân sinh xuống cấp và xem xét địa điểm tập kết rác thải cho hợp lý…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường, lãnh đạo UBND phường và đại biểu HĐND thành phố đã tiếp thu giải trình, trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại tiếp tục được tổng hợp, phản ánh và chuyến đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.