Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Phùng Chí Kiên kỳ họp thứ IV

Tại đây, tổ đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư HĐND khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ hợp thứ tư. Thu thập kiến nghị của cử tri sau kỳ họp.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn đề xuất thêm 10 ý kiến lên quan đến các nội dung: Thành phố Bắc Kạn sớm có quyết định không triển khai  mô hình học VNEN; nghiên cứu tìm quỹ đất xây dựng đường vào nhà văn hóa tổ 6 và xây dựng nhà văn hóa mới tổ 3; Một đoạn mương thuộc tổ 7 chưa được xây dựng hoàn chỉnh gây ngập lụt khi mùa mưa bão đến; Thành phố có hướng sắp xếp các hộ cắt tóc vào một khu vực hợp lý, tạo mỹ quan đô thị, tăng nguồn thuế cho địa phương; Hiện nay ống khói xử lý rác thải thấp hơn nhà dân gây ô nhiễm về không khí lúc đốt rác thải thành phố sớm có biện pháp khắc phục; Các trường hợp người dân làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nếu không đủ điều kiện cần có văn bản trả lời cụ thể; Việc quy hoạch các khu vực bốn phường nội thị nếu có thực hiện phải có thông tin rõ với người dân…

Phần lớn các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Bắc Kạn giải quyết, được chủ tịch UBND thành phố giải trình, trả lời, làm rõ nhiều nội dung thắc mắc của cử tri phường Phùng Chí Kiên theo đúng quy định./.