Đại biểu HĐND Thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri Phường Sông Cầu

Cùng với việc báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; kết quả hoạt động chủ yếu của HĐND thành phố trong 5 tháng đầu năm 2015; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Chín; thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố; đại biểu HĐND đã thu thập ý kiến của cử tri để chuyển đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2015 của HĐND thành phố.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, cử tri phường Sông Cầu đề nghị các cấp chính quyền phường và thành phố phát huy kết quả đã đạt được, quan tâm giải quyết một số vấn đề: Sớm hoàn thiện Dự án Khu dân cư Quang Sơn vì thi công đã lâu nhưng còn dở dang, khắc phục tình trạng rào chắn, đổ rác làm tắc mương thoát nước giữa các lô; việc đổ rác thải, vứt xác động vật xuống lòng sông Cầu gây ô nhiễm môi trường; cần sớm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc tổ Xây dựng, tổ Pá Danh thuộc phường Huyền Tụng để đảm bảo đời sống nhân dân; quan tâm làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, tạo môi trường sạch đẹp, khang trang, khắc phục tình trang lấn chiểm vỉa hè làm nơi bán hàng, sử dụng đất không đúng mục đich, xây dựng nhà ở trái phép, tình hình an ninh trật tự tại một số khu vực chưa bảo đảm; việc xây dựng công trình làm ảnh hưởng đến các hộ dân nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng, kịp thời. Cử tri cũng đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới, tạo ra được sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của địa phương; giải quyết việc làm cho người lao động; giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách. 

Đại diện lãnh đạo UBND phường Sông Cầu, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố đã trực tiếp trả lời một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại sẽ  tiếp tục được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời và thông tin đến cử tri./.

Lãnh đạo Phòng Qưuản lý đô thị thành phố trao đổi với cử tri tại hội nghị