Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Sông Cầu

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe đại biểu HĐND thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa VI; tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2016; dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 và trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ Mười một HĐND thành phố khóa V.

Cử tri phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021, mong muốn các vị đại biểu HĐND và bộ máy chính quyền thành phố bắt tay ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện chương trình hành động khi ứng cử và tạo điều kiện để nhân dân theo dõi, giám sát. Cử tri đồng tình với những đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2016, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm như: Tình trạng có hộ dân lấn chiếm hành lang, làm khuất tầm nhìn người tham gia giao thông; quản lý đất lưu không chưa chặt chẽ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; một số khu vực nhân dân chưa được sử dụng nước sạch; có đoạn đường bị ngập úng cục bộ; điện chiếu sáng ở một số khu vực chưa bảo đảm; có địa điểm hay xảy ra tai nạn giao thông nhưng chưa có biển báo hay vạch sơn kẻ đường phù hợp; hệ thống nước thải chưa được thu gom, xử lý; chưa hoàn trả mặt bằng sau khi thi công công đường điện, cáp ngầm trên một số tuyến đường gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; chưa xây dựng được nếp sống, bản sắc văn hóa của người dân thành phố Bắc Kạn.

Lãnh đạo UBND phường, UBND và các phòng ban chuyên môn thành phố đã trực tiếp trả lời một số ý kiến cử tri tại hội nghị. Những ý kiến còn lại được đại biểu HĐND thành phố tiếp thu và tổng hợp chuyển đến kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố xem xét, đôn đốc giải quyết./.