Đại biểu HĐND Thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Dương Quang

Tại hội nghị, cử tri nghe đại biểu HĐND thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố trong 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ Mười; tuyên truyền và vận động cử tri thực hiện các nghị quyết của HĐND.

Có 9 cử tri xã Dương Quang phát biểu ý kiến, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo và kết quả đạt được của thành phố trong thời gian vừa qua; đồng thời đề đạt tâm tư, nguyện vọng với đại biểu HĐND. Cử tri mong muốn các cấp, các ngành tập trung hoàn thiện dự án Khu tái định cư Bắc Sông Cầu, không để kéo dài qua nhiều năm; thủ tục mua BHYT theo hộ gia đình còn phức tạp, phiền hà, chưa hợp lý (không bán cho thành viên còn lại trong hộ gia đình mà những thành viên khác đã tham gia BHYT theo các đối tượng khác…); khắc phục việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do khai thác cát sỏi trên địa bàn; cần mở đường lâm nghiệp vào các khu vực trồng rừng sản xuất để phục vụ cho việc khai thác, tiêu thụ sản phẩm; đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn; công tác giải phóng mặt bằng cần làm nhanh, chính xác, công khai, minh bạch; nâng cao tinh thần trách nhiệm khi thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức liên quan đến lĩnh vực đất đai; xây dựng kè chống xói cho các cánh đồng khu vực Quan Nưa, Nà Dì, Nà Cưởm; các cấp chính quyền cần có cơ chế quản lý đô thị; quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và thực hiện đúng quy hoạch; tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc phát sinh; MTTQ, Ban Dân vận, các đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn trật tự, môi trường, cảnh quan đô thị. 

Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố

trực tiếp trả lời ý kiến cử tri tại hội nghị TXCT 

Đại diện lãnh đạo UBND xã Dương Quang, lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố đã cung cấp thông tin, trực tiếp trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại được đoàn đại biểu HĐND thành phố tiếp thu, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri./.