Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Nông Thượng

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố; kết quả hoạt động của HĐND; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh thành phố trong 10 tháng đầu năm, dự ước cả năm 2017 và kết quả giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4; đồng thời, tổ chức thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

Cùng với việc đồng tình với báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; hoạt động của chính quyền thành phố trong thời gian vừa qua, với 12 lượt ý kiến phát biểu, cử tri xã Nông Thượng đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (nhất là hệ thống đường giao thông nội thôn, đường điện, vệ sinh môi trường, xây dựng lò đốt rác thải, tạo điều kiện về cơ sở vật chất của các nhà văn hóa thôn); xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất; đôn đốc cơ quan chuyên môn hướng dẫn lập hồ sơ người có công đối với các trường hợp còn vướng mắc…

 

Đ/c Triệu Đức Lân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo UBND xã, UBND thành phố đã trực tiếp trả lời, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại được đại biểu HĐND tiếp thu, tổng hợp chuyển đến kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố xem xét, đôn đốc giải quyết theo quy định.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã thông tin với cử tri về tình hình chung của thành phố, giải đáp một số ý kiến như công tác xây dựng nông thôn mới, về danh mục thuốc khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT, về một số trường hợp cá biệt liên quan đến chế độ chính sách, việc thành lập các hợp tác xã để khâu nối tiêu thụ hàng nông sản, về việc làm cho sinh viên đã ra trường trên địa bàn; đồng thời động viên cử tri đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương năm 2017 và những năm tiếp theo./.