Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Nông Thượng

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố  báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ Hai HĐND thành phố khóa VI và Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Hai HĐND thành phố khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri xã Nông Thượng đã có những ý kiến kiến nghị với đại biểu HĐND thành phố về một số vấn đề như: Vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong vấn đề cai nghiện ma túy; Cần quan tâm công tác chuẩn bị năm học mới như:  Vấn đề chất lượng sách giáo khoa, tạo điều kiện thuận lợi cho con em được học ở những trường giáp danh giữa các thôn tổ, cần quản lý chặt chẽ những điểm bán hàng thực phẩm tại cổng trường học. Cử tri xã Nông Thượng rất quan tâm vấn đề đường dân sinh:  đoạn đường gần trường dạy nghề  việc chở đất gây tắc mương làm nước chảy xuống nhà dân, đường thônTân Thành hiện đã xuống cấp cần được cải tạo nâng cấp và mong muốn sớm làm đường lâm nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sản xuất…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường, lãnh đạo UBND xã và thành phố đã tiếp thu giải trình, trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại tiếp tục được tổng hợp, phản ánh và chuyến đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.