Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Nông Thượng

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố đã thông qua dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa VI, báo cáo kết quả về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của thành phố 5 tháng  đầu năm 2018. Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa VI.

 Cử tri xã Nông Thượng kiến nghị những vấn đề như: Việc giải quyết đơn thư còn chậm; Một số hộ dân san ủi đất làm nhà lấn chiếm dòng chảy;  Xây dựng lò đốt rác kinh phí cao, đề nghị  xem xét lại về kinh phí xây dựng; Việc đo đạc làm bìa đỏ sử dụng đất chưa chính xác có lô đất bị cấp trùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;  Đề nghị sớm đo đạc đất rừng, để cấp giấy quyền sử dụng đất rừng cho nhân dân; Cử tri thôn Khuổi Chang và thôn Nà Kẹn kiến nghị sớm làm đường bê tông vào thôn để nhân dân đi lại  thuận tiện; Cử tri thôn Khau Cút kiến nghị cần hoàn thiện việc xây dựng kênh mương nội đồng đảm bảo cho nhân dân canh tác nông nghiệp.

Lãnh đạo phòng, ban thành phố và xã Nông Thượng đã tiếp thu giải trình, trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại tiếp tục được tổng hợp, chuyến đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới.