Đại biểu HĐND Thành phố Bắc Kạn tuyên truyền, vận động nhân dân phường Huyền Tụng thực hiện nghị quyết HĐND

Cử tri đã được nghe đại biểu HĐND thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười; thông tin trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp; tuyên truyền và vận động cử tri thực hiện các nghị quyết của HĐND.

Đồng tình với những đánh giá về kết quả đạt được của thành phố trong 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015, cử tri phường Huyền Tụng mong muốn các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh đã đề ra; đồng thời quan tâm giải quyết một số vấn đề phát sinh ở cơ sở như: Sớm chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng phần thu hồi bổ sung xây dựng bệnh viện đa khoa 500 giường; mở rộng bề mặt một số đoạn đường từ thôn Pác Thiên xã Nguyên Phúc đến tổ Lâm Trường, phường Huyền Tụng và thiết kế rãnh thoát nước dọc 2 bên đường cho phù hợp; khẩn trương hoàn thiện dự án Nhà máy xử lý nước thải; di rời 3 hộ dân ra khỏi khu vực do bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường từ nghĩa trang Đon Tuấn; sửa chữa kênh mương tại tổ Khuổi Dủm để đảm bảo nguồn nước sản xuất vụ mùa.

Một số vấn đề đã được lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố trả lời tại buổi tiếp xúc. Những vấn đề còn lại được đoàn đại biểu HĐND thành phố tiếp thu, tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời và thông tin đến cử tri./.