Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Sông Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai và xã Dương Quang trước kỳ họp thứ 2

Ngày 9/7, Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại xã Dương Quang và các phường Sông Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai trước kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND thành phố báo cáo với cử tri các phường về kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khoá VII; dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh – quốc phòng 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh- quốc phòng 06 tháng cuối năm 2021; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khoá VI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Cử tri xã Dương Quang kiến nghị: Thành phố cần có giải pháp thúc đẩy trồng rừng, đảm bảo độ che phủ rừng, phát triển sản xuất tăng thu nhập; cần quan tâm xây dựng, sửa chữa hệ thống kênh mương dẫn nước tưới tiêu phục vụ canh tác nông nghiệp; dự án khu đô thị Bắc sông cầu (phần khu A) phải giải quyết dứt điểm việc đền bù; đường giao thông từ UBND xã đi các thôn đã xuống cấp cần được cải tạo, sửa chữa,…

 Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Sông Cầu

Cử tri phường Sông Cầu cơ bản nhất trí kết quả đạt được của thành phố trong thời gian vừa qua, đồng thời kiến nghị một số nội dung như: cần có biện pháp thực hiện dứt điểm những vướng mắc trong công tác giải quyết thủ tục, giấy tờ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại đường tránh Tỉnh ủy; tuyến đường giao thông tại tổ 11B xuống cấp trầm trọng đề nghị được quan tâm nâng cấp …

Đối với cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai cũng kiến nghị: Cơ sở thu mua phế liệu cần có biện pháp để không gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị; việc chăn nuôi ở gần khu dân cư ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân; xe thu gom rác nước chảy ra đường; xem xét và có phương án xử lý đống rác khu vực tổ 17; hoàn thiện các biển ngõ, ngách khu dân cư; xử lý tình trạng đất tràn ra đường khi mưa xuống,…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã, phường được các tổ đại biểu HĐND thành phố cùng các ban, ngành chuyên môn tiếp thu và trực tiếp trả lời. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền, các đại biểu tổng hợp đầy đủ để phản ánh tại kỳ họp tới xem xét, giải quyết./.

Đặng Tuyết – Minh Cường –Hoàng Thạc