Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri phường Sông Cầu trước kỳ họp thứ 6-

Tại đây đại biểu HĐND Thành phố đã báo cáo với cử tri dự kiến về nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 – HĐND thành phố khóa VI, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố 05 tháng đầu năm, báo cáo trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 05.

Sau khi  nghe các báo cáo, các cử tri đã đề đạt nhiều ý kiến, kiến nghị gửi tới đại biểu HĐND thành phố, tập trung vào các vấn đề như: Việc tập kết rác thải gây ô nhiễm môi  trường, tổ chức các khu vui chơi cho thiếu nhi trong dịp hè, vẫn còn xảy ra tình trạng đổ đất khu vực bờ đê sông cầu. Đề nghị điều chỉnh mức giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, lãnh đạo UBND phường Sông Cầu và đại diện một số phòng, ban chuyên môn thành phố Bắc Kạn đã trả lời và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết, những ý kiến không thuộc thẩm quyền đoàn đã tổng hợp và gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời cử tri./.