Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 tại phường Sông Cầu

Tại phường Sông Cầu, đại biểu HĐND thành phố  đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khoá VI, trả lời ý kiến của cử tri tại kỳ họp; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh- quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016.

Cử tri kiến nghị tới đại biểu HĐND

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri phường đã kiến nghị phản ánh đến các đại biểu về một số vấn đề như:  cần có biện pháp giải quyết dứt điểm những v­ững mắc trong công tác giải quyết thủ tục giấy tờ về quyền sử dụng đất, tranh chấp khiếu kiện đất đai, vấn đề về ATGT tại ngã 4 khu dân cư Quang Sơn, cần có biện pháp quản lý hệ thống hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó còn đề cập đến công tác giải quyết chế độ chính sách.

Trên cơ sở lĩnh hội các ý kiến v­ượt quá thẩm quyền để trình tại kỳ họp sắp tới, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của thành phố và cấp ủy chính quyền địa ph­ương đã trực tiếp trả lời những vấn đề cử tri ngay tại cơ sở.