Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 tại xã Nông Thượng

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo kết quả hoạt động của mình trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa VI, trả lời ý kiến của cử tri tại kỳ họp; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017.

Sau khi nghe báo cáo cử tri xã Nông Thượng kiến nghị một số ý kiến như: công tác giải quyết chế độ chính sách người có công. Cần có biện pháp giải quyết dứt điểm những v­ững mắc trong công tác giải quyết thủ tục giấy tờ về quyền sử dụng đất, về kênh mương thủy lợi.

Trên cơ sở lĩnh hội các ý kiến, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của thành phố và cấp ủy chính quyền địa ph­ương đã trực tiếp trả lời những vấn đề cử tri ngay tại cơ sở.