Đại biểu HĐND thị xã Bắc Kạn tiếp xúc cử tri tại 8 xã phường

Tại các buổi tiếp xúc, nhìn chung các cử tri đều phấn khởi trước những chỉ tiêu đã hoàn thành trong công tác phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 10 tháng đầu năm 2013. Hiện nay các vấn đề được cư tri, quan tâm và kiến nghị nhiều nhất tại kỳ tiếp xúc này chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu của thị xã Bắc Kạn tại thời điểm đang phấn đấu lên thành phố như: Có giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị xứng tầm với một thành phố trong tương lai. Trong đó cần ưu tiên các vấn đề mang tính cấp bách về chỉnh trang bộ mặt đô thị, giải quyết bài toán về vệ sinh môi trường. Hoàn thiện các đề án quy hoạch chi tiết 2 xã lên phường. Tìm giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp tại các xã nông nghiệp. các vấn đề về an sinh xã hội cho nhân dân cần được thực hiện tốt hơn….

Cử tri phường Sông Cầu kiến nghị về vấn đề chỉnh trang đô thị hiện nay còn nhiều điều đáng bàn

Từ những vấn đề cử tri nêu, Đoàn đại biểu HĐND cùng UBND 8 xã, phường đều tập trung giải trình một cách thỏa đáng cho nhân dân. Đồng thời tiếp thu các ý kiến không thuộc thẩm quyền để trình tại các kỳ họp HĐND các cấp./.