Đại biểu HĐND thị xã Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Nông Thượng

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thị xã đã trả lời ý kiến cử tri trong lần tiếp xúc trước; báo cáo kết quả kỳ họp; phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ Chín HĐND thị xã. Đồng thời, từng vị đại biểu HĐND thị xã còn báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động năm 2014; đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chủ yếu năm 2015 và tiến hành thu thập ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Trong không khí dân chủ, đối thoại, cử tri xã Nông Thượng hoàn toàn nhất trí với đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; hoạt động của chính quyền thị xã năm 2014 và phấn khởi, tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 đã đề ra. Cử tri cũng đánh giá cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND thị xã trong thực hiện chức năng quyết định, chức năng giám sát và phối hợp giải quyết ý kiến, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri. Về công tác cải cách hành chính, cử tri đề nghị thị xã tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả liên quan đến lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trường hợp còn sai hẹn nhiều lần; cần có giải pháp khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc xác định nguồn gốc đất khi giải quyết tranh chấp đất lâm nghiệp của một số hộ dân kéo dài qua nhiều năm chưa thực hiện dứt điểm làm ảnh hưởng đến công tác an ninh trật tự tại địa phương.  

Đồng chí Ma Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nông Thượng để thống nhất trong tập thể UBND thị xã; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định./.