Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri tại thành phố Bắc Kạn

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp HĐND tỉnh; Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 10 tháng đầu năm 2017. Giải trình ý kiến của cư tri sau kỳ họp thứ 6.

Tại đây, cử tri thành phố  Bắc Kạn đã nêu các ý kiến xoay quanh lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, các công trình dự án như: Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn sớm có những chỉ đạo đột phá trong phát triển kinh tế góp phần thay đổi diện mạo đô thị miền núi. Khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài thấp. Nghiên cứu, điều chỉnh, thu hút vốn đầu tư xây dựng tuyến giao thông Chợ Mới – TP Bắc Kạn. Công tác quản lý đất đai còn có sự chồng chéo, việc phân cấp chưa phù hợp dẫn tới khó khan cho nhân dân làm thủ tục, hồ sơ về đất đai. Từ thành phố đến tỉnh sớm giải quyết tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng đoạn cuối đường Dương Mạc Hiếu. Hiện nay tiến độ xây dựng hồ năm cắt quá chậm so với kế hoạch. đề nghị tỉnh sớm có ý kiến đề nghị với chính phủ tập trung bố trí vốn xây dựng các hạng mục dự án và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại các khu tái định cư đã quy hoạch. Nghiên cứu xây dựng các tuyến đường vành đai thành phố. Tuyến đường đội kỳ đã xuống cấp nếu địa phương chưa có kinh phí đầu tư mới cần bố trí vốn nâng cấp hệ thống mặt đường đảm bảo cho phương tiện lưu thông. Thàn phố Bắc Kạn tiếp tục bố trí quỹ đất hợp lý làm điểm trung chuyển tập kết rác thải tránh để tình trạng tập kết tại các khu vực trường học, khu dân cư.

Mức độ hài lòng của người dân về cải cách hành chính còn thấp. Sớm triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất áp dụng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá nông sản địa phương.. Đề nghị chính phủ nghiên cứu, xem xét lại các tiêu chuẩn quy định đối với người có công.

Tất cả các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp thành phố và cấp tỉnh đều được tiếp thu, giải trình theo đúng quy định./.