Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII

Tại buổi tiếp xúc các đại biểu đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 10.

Sau khi nghe đại biểu thông qua kết quả kỳ họp, đã có 07 ý kiến kiến nghị của cử tri tập trung vào các vấn đề như: Việc thực hiện Dự án cấp thoát nước tại thành phố tiến độ còn chậm; việc thu hồi đất cho các dự án chưa được thực hiện còn kéo dài gây lãng phí và ảnh hưởng đến đời sông nhân dân; một số điểm bán hàng đa cấp chưa được kiểm tra chặt chẽ; biển quảng cáo về danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể tại thôn Thác Giềng đã bị phai nhạt mất mỹ quan nhưng chưa được kiểm tra thay thế; một số đoạn cống thuộc tổ 4 phường Đức Xuân sau mỗi trận mưa bị tắc, nước tràn qua đường làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; một số khu du lịch (Thác Bạc) đã quy hoạch nhưng chưa được thực hiện…

Cử tri Vi Công Tiệp, phường Xuất Hóa

 

     Đa số các kiến nghị thuộc thẩm quyền của thành phố đã được đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thành phố trả lời ngay tại hội nghị. Một số kiến nghị không thuộc thẩm quyền, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ để chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

     Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ các phường đã báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 6, 100% đại biểu được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.