Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nông Thượng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX; tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 06 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 06 tháng cuối năm của tỉnh; dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thức chín, HĐND tỉnh khóa IX; kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ bảy đến trước Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

Tiếp đó, cử tri xã Nông Thượng đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị với các đại biểu HĐND tỉnh về các vấn đề như: Vấn đề chế độ chính sách đối với người có công; Giải quyết việc tranh chấp đất đai; Xem xét việc cấp thuốc Vắc xin phòng bệnh dại , bởi hiện nay chỉ có hộ nghèo và hộ cận nghèo mới được cấp; tỉnh và thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư làm đường cho dân; vấn đề thu gom rác thải bảo vệ môi trường; Xem xét việc tham gia luật nghĩa vụ quân sự, cần có sự công bằng hơn; Cử tri cũng đề nghị việc hỗ trợ sửa chữa mương phai, vì sau mưa lũ có đoạn mương đã bị hỏng…

Sau khi nghe kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã làm rõ những nội dung mà cử tri quan tâm. Những nội dung khác được đại biểu tổng hợp, trình lên cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.