Đại biểu Hội Đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri phường Sông Cầu

Tại buổi tiếp xúc đại biểu HĐND Tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ ba, HĐND Tỉnh khóa IX; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh năm 2016, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2017 đồng thời thông báo với cử tri dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX.

Sau khi nghe các báo cáo, các cử tri đại diện cho các tổ phố trên địa bàn phường Sông Cầu đã đề đạt 11 ý kiến tập trung vào các vấn đề: Quy hoạch các công trình dự án trên địa bàn còn tồn tại nhiều quy hoạch treo, công trình chậm tiến độ, vấn đề mất vệ sinh môi trường tại suối Đội Kỳ, vấn đề ngập úng tại đường Đội Kỳ mỗi khi trời mưa to. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, việc giải quyết chanh chấp đất đai còn chưa dứt điểm. Việc quản lý quy hoạch tại tuyến đường Nguyễn Văn Tố chưa đảm bảo mỹ quan đô thị .

 

Đ/c Đinh Quang Tuyên  – Chủ tịch UBND Thành phố trả lời ý kiến cử tri

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh đồng chí Đinh Quang Tuyên – Chủ tịch UBND Thành phố đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết, những vấn đề còn lại đoàn đã tổng hợp và gửi tới các đơn vị có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.