Đại biểu Quốc hội giám sát thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa tại thành phố Bắc Kạn

 

Chiều ngày 10/7, đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban dân tộc, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại thành phố kiểm tra việc thực hiện chương trình giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015- 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đến dự.

Toàn cảnh buổi giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT

Theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2019- 2020, bậc Tiểu học thành phố Bắc Kạn có 08 trường, với tổng số 139 lớp, trên 4.340 học sinh; 223 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó có 12 giáo viên dạy môn Tiếng Anh, không có giáo viên môn Tin học. Về cơ sở vật chất, có 153 phòng học văn hóa (còn 07 phòng học tạm); 7/8 trường tổ chức ăn bán trú cho học sinh; 8/8 trường chưa có phòng chức năng để phục vụ việc dạy học các môn chuyên biệt. Các trường đã cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng 39 phòng để sử dụng làm phòng tin học, ngoại ngữ, phòng đa năng, giáo dục nghệ thuật, thư viện, thiết bị…); thành phố đã rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên, chọn cử người tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của ngành, từ đó tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại trà.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của thành phố Bắc Kạn còn gặp khó khăn: Nguồn kinh phí của địa phương còn hạn hẹp do thành phố ít được hưởng lợi từ các dự án đầu tư trong tỉnh và ngoài tỉnh; kinh phí đầu tư cho sửa chữa, nâng cấp, xây mới trường lớp học trên địa bàn thành phố chủ yếu từ nguồn tự cân đối của thành phố; việc mua sắm, bổ sung đồ dùng thiết bị dạy học, sửa chữa hoặc bổ sung xây mới các phòng học chức năng cho các trường học trên địa bàn chưa kịp thời, đồng bộ…

Tại buổi giám sát, UBND thành phố đã đề xuất, kiến nghị cấp trên cho phép bổ sung biên chế đối với giáo viên để đủ định mức theo quy định đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày đối với các cấp học và thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới. Tiếp tục mở các lớp tập huấn về tìm hiểu triển khai nội dung, phương pháp dạy học các môn học, cách đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cho giáo viên. Có cơ chế phù hợp thực hiện xã hội hóa việc dạy học các môn học tự chọn, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục.

Đoàn giám sát đề nghị lãnh đạo thành phố Bắc Kạn, cơ quan chuyên môn báo cáo làm rõ lộ trình thực hiện và tỷ lệ phần trăm đáp ứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, tâm thế của thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh trong viên tiếp nhận, triển khai thực hiện đổi mới trong giáo dục theo chủ trương của Quốc hội. Trước đó, buổi sáng cùng ngày Đoàn giám sát đã làm việc tại Trường Tiểu học Dương Quang./.

   Đặng Tuyết