Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Phùng Chí Kiên

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin nhanh tới cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của đoàn ĐBQH năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng trung ương và địa phương từ trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đến nay.

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội báo cáo, cử tri phường Phùng Chí Kiên nêu một số ý kiến, kiến nghị với các đại biểu như: Cần chú trọng và thực hiện công bằng các dự án cho đồng bào dân tộc thiểu số, cần tăng tỉ lệ hưởng bảo hiểm y tế khi khám bệnh trái tuyến; mức chi bảo hiểm y tế ở 3 tuyến huyện, tỉnh, trung ương còn chênh lệch; vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua của nước ta rất hợp với lòng dân, tạo niềm tin cho nhân dân, tuy nhiên vấn đề tài sản không chứng minh được nguồn gốc của một số cán bộ sẽ được xử lý như thế nào; giải quyết một số công trình của nhà nước khi thực hiện sáp nhập để tránh lãng phí…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo địa phương trả lời tại buổi tiếp xúc. Những ý kiến khác đã được ĐBQH tổng hợp để chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết./.