Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại thành phố Bắc Kạn

Tại buổi tiếp xúc, Trung tướng Bế Xuân Trường- Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; thông tin về tình hình biển Đông và chủ quyền biển đảo Việt Nam; báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9

Sau khi nghe báo cáo, đại diện các cử tri đề nghị: Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh cần tiếp tục quan tâm và giám sát việc thực thi Luật Đất đai, quá trình thực hiện Luật Tổ chức chính quyền và xem xét các chế độ, chính sách tiền lương, điều chỉnh nâng lương hưu cho đội ngũ cán bộ nghỉ hưu trước năm 1993. Xem xét điều chỉnh tiêu chí bình xét văn hóa cấp phường, xã hằng năm; cần quan tâm nâng mức phân bổ kinh phí cho hoạt động của các Ban công tác mặt trận cơ sở và tăng phụ cấp đối với các cán bộ làm công tác này. Đối với việc thu hồi đất khu vực sân bay, thuộc phường Nguyễn Thị Minh Khai, cử tri đề nghị cần sớm triển khai thu hồi đất dứt điểm và có các phương án cụ thể để người dân yên tâm ổn định cuộc sống…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Hà Văn Khoát- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh tại kỳ họp tới.