Đại hội chi bộ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp

Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và tuyên truyền việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; nghiêm túc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn các nội dung Nghị quyết với tình hình thực tế tại tổ dân phố, lấy trọng tâm là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng khu phố ngày càng phát triển. Hàng năm chi bộ có 8,3% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 91,7% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ phấn đấu hàng năm đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tại Đại hội, 03 đồng chí được bầu vào Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020. đồng chí Vũ Thị Lợi được bầu là bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.