Đại hội Chi bộ văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 12/6/2020, Chi bộ Văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có các đồng chí Phạm Quyết Chiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, kiêm giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ VH, TT & TT thành phố Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong 5 năm qua, Chi bộ Văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao theo kế hoạch. Tuyên truyền sâu rộng trên sóng phát thanh thành phố, cổng thông tin điện tử về các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phản ánh hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương, của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn thành phố. Đặc biệt thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Kết quả trong nhiệm kỳ, về hoạt động văn hóa: Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng, liên hoan văn nghệ thiếu niên nhi đồng… được 18 cuộc. Tuyên truyền cổ động trực quan gần 20.000 cờ các loại, hơn 500 câu khẩu hiệu, hơn 300 pano khung sắt in phun. Tham gia 100% các hoạt động văn hóa do tỉnh tổ chức. Về hoạt động thể thao: Tổ chức 15 giải thể thao cấp thành phố, phối hợp với các đơn vị tổ chức giải và giao hữu TDTT hơn 30 giải. Hoạt động truyền thông: Thực hiện 1.070 chương trình phát thanh địa phương; trên 5.000 tin, bài phát thanh, truyền hình, đăng trên cổng thông tin điện tử thành phố; Tiếp phát sóng phát thanh trên 9.000 giờ. Hiện nay, tỷ lệ thôn, tổ có cụm loa truyền thanh hoạt động tốt là 92,3% đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, Chi bộ có 06 đảng viên có trình độ Trung cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị,100% cán bộ viên chức có trình độ đại học.

Phát huy kết quả đạt được, Chi bộ Văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố Bắc Kạn tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đó là: Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính quyền, đoàn thể. Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ viên chức có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chi bộ tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tham gia 100% các hoạt động văn hóa, thể thao và truyền thông. Tổ chức tốt các hoạt động VHTT & TT theo kế hoạch của thành phố, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phản ánh kịp thời các hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương, của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy chụp ảnh với BCH khóa mới

          Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả Chi bộ Văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố Bắc Kạn đã bầu ra Ban Chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-  2025./.

Tác giả: Đặng Tuyết