Đại hội Đại biểu các DTTS thành phố Bắc Kạn lần thứ II năm 2019

Giai đoạn 2014 – 2019, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt công tác dân tộc, các chính sách dân tộc, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Đồng bào các dân tộc thiểu số luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của Nhà nước, đoàn kết, chủ động tích cực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện. Từ năm 2014 đến nay, thành phố xây dựng mới 01 trạm y tế; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây mới 11 trường học. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ dân số 4 phường trung tâm sử dụng nước sạch trên 96%, tỷ lệ thu gom rác thải tại 4 phường trung tâm 100%, tại 02 phường mới thành lập và 02 xã là 73%; thành phố có trạm xử lý nước thải với công suất 3.000 m3/ngđ tại tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo 3,20%; Năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo còn 2,24% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều); tỷ lệ hộ cận nghèo 2,05%. Trong tổng số 257 hộ nghèo của thành phố, số hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số 147 hộ chiếm 57%. Năm 2018, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 94,3% (tăng 6,65% so với năm 2015) trong đó UBND thành phố khen thưởng 77 gia đình tiêu biểu; tỷ lệ thôn, tổ dân phố được công nhận đạt tiêu chí “khu dân cư văn hóa” 85,8% (tăng 8,34% so với năm 2015); 121 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 12 thôn, tổ dân phố đạt “khu dân cư văn hóa” từ 9 năm trở lên được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

          Với Chủ đề: “Các dân tộc thành phố Bắc Kạn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển“. Đại hội đại biểu các DTTS thành phố lần thứ II, năm 2019 đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc với mục tiêu cụ thể: Phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống đồng bào các dân tộc. Phấn đấu xã Dương Quang đạt chuẩn xã nông thôn mới và thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019; phấn đấu năm 2024 đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2024, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,8%. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc. Phấn đấu học sinh là người dân tộc thiểu hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt 100%; hoàn thành Chương trình tiểu học đạt từ 99,8% trở lên; tốt nghiệp THCS đạt từ 99,8% trở lên; 100% xã, phường giữ vững và nâng cao kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã đạt được; Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đầu đến năm 2024, đưa tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng hoàn thành Chương trình 135. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động người dân tộc thiểu số, tối thiểu 80% lao động người dân tộc thiểu số được qua đào tạo.

          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đồng bào các DTTS thành phố đạt được trong những năm vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế và giải quyết tốt các vấn đề xã hội; Nâng cao đời sống nhân dân, xác định mô hình sản xuất kinh doanh gắn với quy hoạch sản xuất, gắn với tổ hợp tác xã hướng tới sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm; Tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

           Đại hội đã tiến hành bầu 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc

          Nhân dịp này, thành phố Bắc Kạn tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc thời gian qua./.