Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp.

Trong phiên làm việc chính thức, buổi sáng ngày 16/10/2015, với 335 đại biểu dự đại hội đã tập trung nghe báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2010 – 2015.  Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa X; Chia tổ thảo thuận đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Tiếp đó buổi chiều 16/10/2015, tại buổi làm việc thứ ba tại Hội trường các Ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, Đại hội tiếp tục nghe một số báo cáo tham luận của các đại biểu về nhiệm vụ xây dựng kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh. Về cơ bản các tham luận làm rõ thêm một số thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Trên cơ sở đó tập trung đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ mới, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh thêm phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, sớm đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. 

Là một trong những nội dung quan trọng của Đại Hội, đồng chí Nguyễn Văn Du – Bí thư tỉnh ủy Bắc Kạn, chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua yêu cầu các đại biểu cần sáng suốt lựa chọn ra những đồng chí ưu tú nhất, có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới. Sau khi Đại hội báo cáo danh sách nhân sự ứng cử Ban Chấp hành khóa XI do Ban Chấp hành khóa X chuẩn bị, Đại hội đã chia 06 tổ thảo luận về Đề án nhân sự. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tiến hành biểu quyết, chốt danh sách nhân sự gồm 56 đồng chí. Đại hội bầu ra 50 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, khuyết 01 đồng chí sẽ bổ sung kiện toàn trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Ban chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội

Tiếp tục nội dung làm việc đề ra, sáng ngày 17/10/2015, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI thông qua kết quả phiên họp thứ  nhất. Trong đó Bna thường vụ tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy khoá X, Chủ tịch HĐND tỉnh được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa X, Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Cù Ngọc Cường- Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI. 

Đại hội cũng thảo luận và tiến hành bầu Đoàn đại biểu gồm 15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên cơ sở kết quả của đại hội, các đại biểu đã thông qua nghị quyết với nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 -2020 đạt 6,6%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 39 triệu đồng/người; Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 2 -2,5 %/năm.  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), chỉ số cải cách hành chính; xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào nông, lâm nghiệp, du lịch, hạ tầng công cộng và một số dịch vụ công.Đối với công tác Đảng, phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 1.200 đảng viên trở lên và có ít nhất 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên..