Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phùng Chí Kiên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027  

Ngày 26/2, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phùng Chí Kiên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 được tổ chức với sự tham gia của 60 đại biểu.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội được tổ chức với nhiệm vụ đánh giá tình hình công tác thanh niên, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên phường Phùng Chí Kiên lần thứ VI; Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường Phùng Chí Kiên nhiệm kỳ 2022 – 2027; Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đoàn phường khóa VI; Bầu Ban Chấp hành Đoàn phường Phùng Chí Kiên khóa VII; Bầu chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phùng Chí Kiên khóa VII; Thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đoàn cấp trên; Bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý trí và nguyện vọng của tuổi trẻ phường Phùng Chí Kiên tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ VII.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đoàn Thanh niên phường khóa VII

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn Chủ tịch Đại hội tin tưởng mỗi đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ; thể hiện sáng kiến của từng đại biểu và trí tuệ của tập thể đóng góp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường nhiệm kỳ tới; Đặc biệt là đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ phường Phùng Chí Kiên tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Đoàn phường đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Cụ thể, Đoàn phường phấn đấu huy động nguồn lực xây dựng từ 05 công trình, 100 phần việc thanh niên; hỗ trợ ít nhất 02 mô hình thanh niên phát triển kinh tế; kết nạp 80 đoàn viên,…

Đồng chí Hoàng Thu Phương – Bí thư Đoàn phường khóa VI được Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn phường khoá VII, nhiệm kỳ 2022 -2027.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 09 đồng chí; Đồng chí Hoàng Thu Phương – Bí thư Đoàn phường khóa VI được Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn phường khoá VII, nhiệm kỳ 2022 -2027; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn lần thứ VII./.

Minh Cường