Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Huyền Tụng lần thứ IX

Chiều 12/5, Hội Cựu chiến binh phường Huyền Tụng đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Việt- Chủ tịch Hội CCB thành phố; lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ phường Huyền Tụng.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB phường Huyền Tụng đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB phường đề ra. Hội đã thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa UBND, UB MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội phường trong vận động hội viên và nhân dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh hàng năm. Trong chương trình phát triển kinh tế địa phương, hội viên CCB phường không cam chịu đói nghèo, tích cực vươn lên, tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tổng số dư nợ vốn vay uỷ thác Ngân hàng Chính sách xã hội tính đến tháng 4/2022  hơn 5,8 tỷ đồng, với 127 hộ vay, tăng hơn so với thời điểm đầu nhiệm kỳ 2017 là 3,7 tỷ đồng; vốn vay các tổ chức tín dụng khác hiện có số dư hơn 1,9 tỷ đồng; trong 05 năm có 42 lượt hộ hội viên vay.

Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; thực hiện quy hoạch, chỉnh trang khu dân cư; đóng góp tiền mặt, hiến đất, góp ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa tổ, vận động Hội viên và nông dân tham gia phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện ứng xử văn minh; mỗi gia đình có trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng khu dân cư lành mạnh, an toàn. Phối hợp thực hiện phổ cập giáo dục; giúp đỡ, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; vận động hội viên tập thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe; chủ động phòng, chống dịch bệnh. 100% hộ gia đình hội viên sẵn sàng tham gia góp sức, góp công, hiến đất, hiện vật cùng Nhà nước làm đường giao thông, công trình thuỷ lợi, các công trình phúc lợi công cộng ở địa phương, ở tổ dân phố. Vận động hội viên nạo vét kênh mương được 320 ngày công lao động; quyét dọn, tu sửa đường liên tổ được 456 ngày công; đóng góp tiền xây dựng Nhà văn hóa họp tổ được trên 12 triệu đồng.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2022- 2027, Hội CCB phường Huyền Tụng phấn đấu: 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; kết nạp từ 25 hội viên mới trở lên; 100% cán bộ cơ sở, chi hội được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Hội khi có kế hoạch triển khai của cấp trên; trên 90% hội viên được nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước có liên quan đến hội viên và CCB. Phấn đấu xây dựng quỹ hội hàng năm tăng, hết nhiệm kỳ đạt 1.150.000đồng/hội viên trở lên, không có hội viên tái nghèo; hàng năm có: 100%  chi hội “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó có 30%  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  98% trở lên hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có hội viên  “Không hoàn thành nhiệm vụ”; 95% trở lên gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 95% trở lên hội viên đạt “ hội viên gương mẫu”…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Huyền Tụng khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 và  bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố Bắc Kạn.

                        Hoàng Thạc