Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ IX

Sáng ngày 28/4/2022, Hội cựu chiến binh (CCB) phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Việt- Chủ tịch Hội CCB thành phố; lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ phường Nguyễn Thị Minh Khai.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành- Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới”, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB phường Nguyễn Thị Minh Khai hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội VIII, Nghị quyết Đại hội CCB thành phố đề ra. Trong nhiệm kỳ, Hội đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn. Thường xuyên động viên các hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau nâng cao đời sống làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực và hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế, các phong trào của địa phương và đất nước.Đến cuối năm 2021, tổng dư nợ vốn vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH hơn 2,9 tỷ đồng, cho 51 lượt hộ hội viên vay vốn. Công tác xây dựng Hội có bước phát triển, trong 05 năm kết nạp được 27 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 266 đồng chí ( vượt 12,5 % so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra)

Hội cũng thường xuyên vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, gắn với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” và phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế -xã hội và phòng, chống dịch covid-19 của địa phương. Đặc biệt quan tâm, nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện các chế độ chính sách, đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, Tết. Trong 05 năm qua, Hội CCB phường Nguyễn Thị Minh Khai có hơn 99% số hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí gia đình văn hoá. Hội CCB phường được Hội CCB các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen.

Nhiệm kỳ 2022- 2027, Hội CCB phường Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp; động viên các thế hệ CCB toàn phường phát huy truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; phấn đấu 100% cán bộ, hội viên CCB có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; kết nạp từ 20 hội viên mới trở lên; 100% trở lên các chi hội đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đạt xuất sắc.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội CCB phường Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 09 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Thành phố Bắc Kạn. Đồng chí Nguyễn Thị Tám được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Thị Minh Khai.

 Hoàng Thạc