Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Phùng Chí Kiên lần thứ IX

Ngày 13/4/2022, Hội Cựu chiến binh phường Phùng Chí Kiên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB phường Phùng Chí Kiên đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB phường đề ra. Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị cơ sở; chương trình phối hợp giữa UBND, UB. MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội phường trong vận động hội viên, nhân dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng-an ninh.

Lãnh đạo Hội CCB thành phố, Đảng ủy phường chụp ảnh với Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Phùng Chí Kiên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong chương trình phát triển kinh tế địa phương, Hội CCB phường quan tâm đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Phối hợp với Ngân hàng Chính xã hội tỉnh đứng ra tín chấp cho 02 tổ vay vốn, tổng nợ đến thời điểm này là 2,7 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo luôn được tổ chức hội quan tâm chỉ đạo. Số hội viên nghèo, cận nghèo hàng năm không tăng, số hộ khá và giàu có 162 hộ, hiện còn 02 hộ hội viên nghèo, nguyên nhân do sức khỏe và tuổi cao hết tuổi lao động.

Hàng năm, Hội đã phối hợp với Ban chỉ đạo hoạt động hè trên địa bàn phường tổ chức nói chuyện truyền thống cho thanh, thiếu niên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)…Trong các dịp kỷ niệm, Hội đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức giao lưu ngay tại tổ dân phố cho hội viên, đoàn viên, gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống quân đội, nâng cao nhận thức, ý thức dân tộc cho thế hệ trẻ của phường qua các cuộc kháng chiến.

Công tác vận động CCB và Cựu quân nhân được đổi mới; việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên theo quy định của pháp luật được chú trọng. Các hoạt động và phong trào thi đua của Hội được quan tâm tạo động lực động viên, khích lệ hội viên.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội đề ra 04 chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; hàng năm kết nạp hội viên mới đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao; 100% cán bộ cơ sở, chi hội được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Hội; 100% cán bộ và trên 90% hội viên được nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước có liên quan đến hội viên và CCB; 100% chi hội đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó có 30% đạt xuất sắc, không có chi hội “Không hoàn thành nhiệm vụ”. 98% trở lên hội viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó có từ 10-15% đạt xuất sắc, không có hội viên “Không hoàn thành nhiệm vụ”; 98% trở lên gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 96% trở lên đạt Hội viên gương mẫu, phấn đấu giảm 01 hộ hội viên nghèo trên tổng số 02 hộ Hội viên nghèo theo chuẩn đa chiều mới, đến hết nhiệm kỳ không còn nhà dột nát, nhà tạm trong hội viên; không có hội viên vi phạm kỷ luật, pháp luật,…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Phùng Chí Kiên khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 14 đồng chí; bầu 18 đại biểu chính thức dự Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn lần thứ VII./.

Minh Cường