Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh phường Xuất Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng ngày 25/4/2022, Hội Cựu chiến binh phường Xuất Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Việt – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Xuất Hóa cùng 70 hội viên CCB tiêu biểu đại diện cho 197 hội viên toàn phường.

Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh có 70  đại biểu tham dự.

   Nhiệm kỳ 2017-2021, Hội Cựu chiến binh phường Xuất Hóa đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường lần thứ VII đề ra. Hội luôn vận động hội viên cựu chiến binh đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; Hội viên Cựu chiến binh đã đề cao trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau để thực hiện chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế; bình quân thu nhập của hộ hội viên cựu chiến binh hiện nay là 30 triệu đồng/người/năm. Trong nhiệm kỳ qua, các hội viên còn  đóng góp ngày công, hiến đất để xây dựng các công trình công cộng đường làng ngõ xóm; tham gia tu sửa, phát dọn đường, phát, dọn lòng suối, vệ sinh môi trường 366 công, đóng góp 08 triệu đồng (tiền mặt) để xây dựng nhà văn hóa tổ phố và 25 triệu đồng ủng hộ các loại quỹ do các cấp phát động. Hội đã thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội phường trong tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, góp phần xây dựng phường Xuất Hóa theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.

Bên cạnh những mặt đạt được Hội vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm như: Phong trào ở một số chi hội còn hạn chế về nội dung, hình thức; sinh hoạt còn đơn điệu; công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội còn hạn chế….

Nhiệm kỳ 2022 -2027, về nhiệm vụ tổng quát, Hội CCB phường Xuất Hóa tiếp tục làm tốt công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn và hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; phối hợp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến CCB; tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ CCB, CQN rèn luyện, giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu tham gia xây dựng Hội và các phong trào ở địa phương; động viên hội viên giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; tổ chức các hoạt động tình nghĩa tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên CCB theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho CCB; tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các thành viên của MTTQ, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ.

Trong tổng số 05 chỉ tiêu chủ yếu đề ra, Hội CCB phường Xuất Hóa phấn đấu kết nạp thêm 25 hội viên mới; giảm hộ hội viên nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều mới, xóa hết nhà dột nát, nhà tạm trong hội viên; 95% trở lên gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; 100% chi hội đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” tỏng đó có 30% đạt xuất sắc, không có hội viên “không hoàn thành nhiệm vụ”…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 09 đồng chí và bầu ra 12 đại biểu chính thức dự Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn lần thứ VII./.

Lệ Thúy – Tư pháp phường Xuất Hóa