Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Dương Quang lần thứ IX

Sáng ngày 26/4/2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề: Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành- Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh xã Dương Quang vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Việt – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, cùng 70 hội viên Cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho 225 hội viên CCB trong toàn xã.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Dương Quang chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Hội CCB khóa IX, nhiệm kỳ 2022 -2027.

          Báo cáo của Ban Chấp hành Hội CCB xã Dương Quang khóa VIII, tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội CCB xã Dương Quang đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, an tâm tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, sự điều hành của chính quyền, đoàn kết, vận động, tập hợp và phát huy tiềm năng các thế hệ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân, đổi mới trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Nổi bật là hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị cơ sở; quan tâm đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, góp phần tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; tham gia thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội của địa phương; tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ đạt kết quả tích cực; tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ngày càng có hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng Hội được quan tâm cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác vận động CCB và Cựu quân nhân được đổi mới việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đảng của hội viên theo quy định của pháp luật được chú trọng. Các hoạt động và phong trào thi đua của Hội được quan tâm tạo động lực động viên, khích lệ hội viên.

Đầu nhiệm kỳ Hội CCB xã Dương Quang có 34 hộ làm kinh tế khá, đến nay có 96 hộ kinh doanh dịch vụ, trồng trọt, chăn nuôi. Bình quân thu nhập 21 triệu đồng/người/năm. Trong đó nhiều chi hội chú trọng vào trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhiều hộ luân chuyển trồng lúa ngắn ngày làm vụ ba trồng rau màu. Hội phối hợp với các ngành địa phương, hội Nông dân, Phụ nữ tập huấn bồi dưỡng, chuyển giao KHKT cho hội viên về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi được 04 lớp, có 40 lượt CCB tham gia, qua đó giúp hội viên nâng cao kiến thức phát triển kinh tế. Số hộ hội viên nghèo, cận nghèo hàng năm giảm. Đến cuối năm 2020, chỉ còn 01 hộ nghèo (giảm 7/8 hộ nghèo) và 01 hộ cận nghèo. Các hội viên tích cực đóng góp ngày công, tiền mặt, hiến đất làm đường xây dựng các công cộng, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nhiệm kỳ 2022- 2027, Hội CCB xã Dương Quang tiếp tục thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Động viên CCB tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bảo vệ môi trường. Quan tâm công tác xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương,…

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Dương Quang nhiệm kỳ 2022- 2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố gồm 14 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Hà Sỹ Viết tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Dương Quang khóa IX, nhiệm kỳ 2022- 2027./.

                                        Đặng Tuyết