Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Nông Thượng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 20/4/2022, Hội Cựu chiến binh xã Nông Thượng tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống”Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Việt – Chủ tịch Hội CCB thành phố; lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ xã Nông Thượng.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Nông Thượng nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017- 2022, tập thể cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Nông Thượng đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Hội CCB xã đã có 01 hội viên tham gia cấp ủy, 05 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, 01 đồng chí là Trưởng thôn và 03 đồng chí là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn. Trong công tác vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quỹ hội đến nay đã thu được hơn 117 triệu đồng, tạo nguồn vốn cho 24 lượt hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình. Tổng dư nợ vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội đến cuối năm 2021 là hơn 3,2 tỷ đồng, với hơn 60 lượt hội viên vay. Hội phối hợp với các ban, ngành địa phương tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên được 20 lớp, với hơn 450 lượt hội viên tham gia.

Hội Cựu chiến binh xã Nông Thượng đã phối hợp cùng MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Trong tham gia xây nông thôn mới, đô thị văn minh, có 05 hộ hội viên hiến hơn 600 m² đất làm đường dân sinh. Các hội viên tham gia đóng góp hơn 6.300 ngày công lao động, ủng hộ trên 19 triệu đồng vào các chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nhiệm kỳ 2022 -2027 Hội CCB xã Nông Thượng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Nông Thượng nhiệm kỳ 2022- 2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 09 đồng chí. Đồng chí Hà Đức Định được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nông Thượng. Đại hội cũng bầu 10 đại biểu (01 đại biểu đương nhiên) đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố./.

                                    Hoàng Thạc