Đại hội đại biểu Hội LHPN phường Đức Xuân lần thứ VIII nhiệm kỳ 2021 -2026

Sáng ngày 4/3, Hội liên hiệp phụ nữ phường Đức Xuân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của Hội LHPN hai cấp. Dự Đại hội có đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố; đ/c Hà Thị Liễu- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn; đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện, thành phố; Đảng ủy, UBND phường Đức Xuân  và 115 đại biểu đại diện cho 1.448 phụ nữ toàn phường. 

Tại phiên họp trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách Đại biểu. Thông qua Nội quy, Quy chế, chương trình Đại hội. Quán triệt Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội. Báo cáo tham gia góp ý vào Điều lệ Hội.

Toàn cảnh đại hội

Tại phiên Đại hội chính thức, báo cáo tổng kết hoạt động và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 -2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026 nêu:  các phong trào thi đua luôn được Hội phát động và triển khai sâu rộng với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể. Với đức tính cần cù, sáng tạo chị em phụ nữ tập trung sản xuất, kinh doanh, buôn bán, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Trong 05 năm thực hiện học tập và làm theo Bác, Hội phụ nữ phường Đức Xuân xây dựng 50 lượt mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, 26 mô hình “Hũ gạo tình thương” có 3.300 lượt chị tham gia với tổng số tiền 717 triệu đồng và 1.580 kg gạo. Xây dựng 35 lượt mô hình “ Tiết kiệm cộng đồng” tại 08 chi hội với  số tiền 586 triệu đồng/ 2.218 lượt chị em tham gia, giúp đỡ cho 125 lượt chị vay vốn.

Thực hiện cuộc vận động “5 không 3 sạch” và rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”: Hội LHPN phường gắn cuộc vận động “ 5 không 3 sạch”  với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức được hơn 105 buổi tuyên truyền cho hơn 6.650 lượt  cán bộ, hội viên. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết hội viên đã tổ chức tổng vệ sinh đường, ngõ, xóm, phát quanh bụi rậm, khơi thông cống rãnh,…Duy trì, tu sửa, chỉnh trang và chăm sóc 05 đoạn đường trồng hoa, 05 hàng rào xanh và 20 vườn hộ có hiệu quả.

Hội xây dựng được 09 mô hình tập thể; có 35/10 cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, buôn bán…Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 250/200 chị em phụ nữ; tỷ lệ phát triển hội viên đạt 256% ( vượt 156% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội); trong nhiệm kỳ có 40/30 chị được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam đạt 133%.

Ban Chấp hành khóa VIII ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hà Thị Liễu – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn phát biểu: Hội LHPN phường Đức Xuân đã chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, đặc biệt là 04 phẩm chất đạo đức mới “Tự tin, Tự trọng, Trung Hậu, Đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội đã tích cực kiến thức khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn, khoa học kỹ thuật, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế tập thể; giúp phụ nữ nghèo; xây dựng vận động “5 không 3 sạch’; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo quyền lợi cho hội viên; làm tốt công tác giám sát, tư vấn; Chú trọng xây dựng hội viên nòng cốt; ngay sau đại hội xây dựng quy chế hoạt động, phân công, đào tạo đội ngũ cán bộ hội, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ nữ; tuyên truyền cán bộ, hội viên tham gia cuộc bầu cử các cấp, phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia đạt 30% trở lên. Đối với công tác nhân sự, Đại hội cần tập trung chí tuệ, sáng suốt, lựa chọn các đại biểu tiêu biểu vào BCH đủ năng lực, trí tuệ tập thể và bầu những đại biểu xứng đáng tham dự Đại hội thành phố Bắc Kạn theo quy định. Với sự chuẩn bị chu đáo, có cơ cấu hợp lý, đủ sức lãnh đạo phát triển các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển Đại hội đại biểu hội LHPN phường Đức Xuân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đề ra mục tiêu chung: “ nâng cao năng lực của tổ chức hội vững mạnh, phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, huy động sự thma gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ và sự thịnh vượng của đất nước”.  Với 08 mục tiêu cụ thể, Hội LHPN phường Đức Xuân phấn đấu các mục tiêu trọng tâm đó là  Phấn đấu 100% hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ, hộ viên viên, phụ nữ nghèo được giúp. Hàng năm phấn đấu giảm 01 hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ; Hàng năm vận động, hỗ trợ 90 % trở lên hộ gia đình  đạt các tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”; hàng năm phấn đấu phát triển được 10 hội viên trở lên,; phấn đấu xây dựng được 01 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù, khó tập hợp tại địa phương,…

Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 13 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu thành phố Bắc Kạn.

Triệu Biển