Đại hội đại biểu Hội LHPN phường Xuất Hóa thứ XIV

Sáng ngày 15/4, Hội LHPN phường Xuất Hóa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự đại hội có đồng chí Vũ Thị Kim Quỳnh – Chủ tịch Hội LHPN thành phố; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND – UBND phường, cùng 75 đại biểu đại diện cho 560 hội viên đến từ 07 chi hội trên địa bàn. Đây là đơn vị Hội thứ 3 của thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Xuất Hóa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN khóa XIV

Theo chương trình làm việc, tại phiên trù bị Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua nội quy, chương trình đại hội,  Quán triệt quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam, báo cáo tham góp ý kiến vào Điều lệ hội.

Tại phiên chính thức, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Trong 5 năm qua, Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội LHPN thành phố, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chỉ đạo hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phường lần thứ XIII đề ra. Hội đã làm tốt vai trò hạt nhân các tầng lớp phụ nữ, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, hội viên; tham gia thực hiện xóa đói giảm nghèo, thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, vị thế của tổ chức Hội ngày càng tăng lên. Cụ thể, hội viên phụ nữ tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ như chăn nuôi, trồng trọt…có nhiều chị em là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có thu nhập trên 100 triệu đồng/ năm; Hội viên phụ nữ phường cũng thường xuyên tham gia các cuộc vận động, phong trào như: “ Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” hàng năm đạt từ 90 – 98%, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”…tổ chức 45 buổi nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Thành lập và duy trì có hiệu quả các Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Mô hình nuôi con ngoan, học giỏi”…Thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay ủy thác, từ nguồn vốn, tính đến tháng 12/2020, Hội quản lý 4,6 tỷ đồng từ nguồn NHCSXH cho 126 lượt hội viên vay; Quỹ hỗ trợ phát triển 256 triệu đồng cho 44 hộ vay; Tổ chức 07 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 450 lượt hội viên; Giới thiệu 14 hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp, …Những thành tựu của công cuộc đổi mới, đã tạo điều kiện cho các tầng lớp phụ nữ và Hội phụ nữ phát triển, đóng góp vào mọi mặt của đời sống xã hội, chị em ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về quyền và trách nhiệm của mình trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Đối với báo cáo tham luận tại Đại hội, các chi hội phụ nữ đề cập các nội dung liên quan đến công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, công tác bảo vệ môi trường; thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, các đại biểu đã xem xét, biểu quyết bầu  9 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Vũ Thị Bẩy, tái cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Xuất Hóa khóa XIV./.

Triệu Biển