Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Bắc Kạn lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2014-2019

Dự Đại hội có ông Hứa Thanh Giang – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Hà Thị Hương – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị ủy; Thường trực HĐND – UBND, UB MTTQ Việt Nam thị xã, và lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể thị xã; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường cùng 53 đại biểu đại diện cho hơn 400 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin trên địa bàn thị xã về dự Đại hội.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Bắc Kạn là tổ chức xã hội đặc thù của những nạn nhân bị tổn thương bởi chất độc hoá học da cam/Dioxin trong chiến tranh chống Mỹ xâm lược, do các công ty sản xuất vũ khí hóa học của Mỹ sản xuất và quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Chức năng, nhiệm vụ của Hội là phát huy truyền thống của dân tộc “Thương người như thể thương thân” vận động các tầng lớp nhân dân trong xã hội đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ các nạn nhân về tinh thần, vật chất, nhằm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, khuyến khích họ nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, vươn lên chiến thắng bệnh tật; bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên; đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước đấu tranh buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm tham gia khắc phục hậu quả chất độc do họ gây ra.

 Đại Hội đã thông qua dự thảo điều lệ Hội và chương trình hoạt động hội, bầu Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Bắc Kạn với     09 đồng chí. Đồng chí Bùi Cao Đại được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy khẳng định Thị ủy – HĐND – UBND thị xã sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin vươn lên làm tròn nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới. Đồng chí bày tỏ mong muốn Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đông đảo người dân hiểu rõ tác động của chất độc da cam đối với các thế hệ người dân Việt Nam; phối hợp với các phòng, ban chức năng làm tốt chế độ chính sách đối với Hội viên; xây dựng củng cố, phát triển Hội ngày một vững mạnh toàn diện.